De bekendmaking van de moderne Slavernijverklaring


Lincoln Electric streeft ernaar om te voldoen aan de Britse Modern Slavery Act van 2015.
In dit opzicht herziet Lincoln de procedures die momenteel geldig zijn en/of in de toekomst zullen worden opgesteld, om er voor zorg te dragen dat er geen slavernij of mensenhandel in haar supply chain of binnen het eigen bedrijf plaatsvindt.
Lincoln is vastbesloten om ervoor te zorgen dat onze supply chain de waarden van Lincoln weerspiegelt met respect voor de doelen van de Modern Slavery Act.
Deze intentie is vastgelegd in Lincoln's Code of Corporate Ethics and Compliance, die van toepassing is op al haar bedrijven.                  
Onze leveranciers moeten zich inzetten voor een werkplek die vrij is van alle vormen van mensenhandel, dwangarbeid en illegale kinderarbeid binnen al hun activiteiten.
Lincoln is een supply chain team aan het trainen om ervoor te zorgen dat ieder binnen de organisatie zich bewust is van de wens van Lincoln om alleen te kopen van leveranciers die de mensenrechten niet schenden door middel van mensenhandel, dwangarbeid en illegale kinderarbeid binnen al hun activiteiten.
Lincoln is van plan om op dit gebied altijd waakzaam te blijven en waar nodig onderzoek te verrichten bij zijn leveranciers door middel van audits, om zo te kunnen waarborgen dat alles in overeenstemming is met onze waarden.