Ustawa o współczesnym niewolnictwie – Oświadczenie


​Firma Lincoln Electric zobowiązuje się do przestrzegania brytyjskiej ustawy o współczenym niewolnictwie z 2015 roku. W tym celu Lincoln przeprowadza przegląd obecnie obowiązujących oraz planowanych w przyszłości procedur aby upewnić się, że w strukturach firmy oraz w całym łańcuchu dostaw nie obowiązuje zjawisko niewolnictwa lub handlu ludźmi. Lincoln Electric zobowiązuje się sprawdzić, czy cała struktura łańcucha dostaw jest zgodna z Kodeksem Korporacyjnej Etyki i Zgodności, który jest obowiązujący dla wszystkich oddziałów firmy. Nasi dostawcy również muszą być wolni od jakichkolwiek form handlu ludźmi, pracy przymusowej, wykorzystywnia dzieci jako siły roboczej. Lincoln Electric w chwili obecnej jest w trakcie procesu przeprowadzania szkoleń dla całego łańcucha dostaw, aby zapewnić wszystkim pełną świadomość faktu, iż Lincoln będzie współpracował tylko z dostawcami, którzy nie łamią praw człowieka poprzez handel ludźmi, pracę przymusową, wykorzystawanie dzieci jako siły roboczej. Lincoln zamierza pozostać czujnym w wyżej wymienionych obszarach, przeprowadzać natychmiastowe dochodzenie oraz wymagać audytów u swoich dostawców, jeżeli istnieją uzasadnione podejrzenia.